کلام امام

شعار جدایی دین از سیاست کار استعمارگران است


شعار جدایی دین از سیاست کار استعمارگران است اسلام را به مردم معرفى کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشه‌ی نجف یا قم دارند احکام حیض و نفاس می‌خوانند و کارى به سیاست ندارند. اینکه می‌گویند باید دیانت از سیاست جدا باشد و علماى اسلام در امور اجتماعى و سیاسى دخالت نکنند […] شعار جدایی دین از سیاست کار استعمارگران است

اسلام را به مردم معرفى کنید تا نسل جوان تصور نکند که آخوندها در گوشه‌ی نجف یا قم دارند احکام حیض و نفاس می‌خوانند و کارى به سیاست ندارند. اینکه می‌گویند باید دیانت از سیاست جدا باشد و علماى اسلام در امور اجتماعى و سیاسى دخالت نکنند را استعمارگران گفته و شایع کرده‌‏اند. مگر زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عده‏اى روحانى بودند و عده‌ی دیگر سیاست‌مدار و زمامدار؟ (ج ‏۳ ، ص ۲۲۷٫صحیفه نور)

جریانی در کار است که روحانیت را کنار بگذارد

من به همه روحانیین سرتاسر کشور اعلام خطر می‌کنم! من به همه ملت اعلام خطر می‌کنم! به روحانیون اعلام خطر می‌کنم که چنانچه خدای نخواسته در بین شما کسی است که بر خلاف موازین اسلام عمل می‌کند، او را نهی کنید. اگر نپذیرفت از جرگه روحانیت اخراج کنید. اگر نکنید این کار را، خدای نخواسته صورت روحانیت – که عزّ اسلام است – این را مُشوَّه می‌کنند. و با مُشوَّه کردن صورت روحانیت، اسلام به انزوا خواهد [رفت‌]. اسلام بدون روحانیت مثل کشور بدون طبیب است. گویندگان شما و دانشمندان شما باید توجه داشته باشند که حوزه‌ها را با تدبیر، با نصیحت و همین‌طور جاهای دیگری که روحانیین مشغول کارهایی هستند، آن‌ها را با تدبیر و با نصیحت وادار کنند به اینکه خدای نخواسته از آن‌ها کاری صادر نشود که بهانه به دست آن‌هایی که می‌خواهند شما را از صحنه خارج کنند بیفتد، و قلمها به کار برود و خدمتهای شما ناچیز و نادیده گرفته بشود، و لغزشی اگر در یکی از شما یا در دو تا از شما پیدا شد به حساب روحانیت بگذارند. باید تهذیب بشوید شما، خودتان را تهذیب کنید. کسانی که در حوزه‌ها هستند، اساتیدی که در حوزه‌ها هستند کوشش کنند که حوزه‌ها مُهذّب باشد.

و اعلام خطری که به ملت می‌کنم این است که جریانی در کار است که روحانیت را کنار بگذارند؛ و جریانی در کار است که شما را از روحانیت جدا کنند، و آن کنند به سر ملت که در زمان محمدرضا آمد، منتها به یک صورت دیگری.

بیدار بشویدای ملت! و بیدار بشویدای روحانیت! و بیدار بشوید ای دانشگاهیان! و بیدار بشویدای کارگران! ای کارمندان! ای بزرگان! ای کوچکان! ای زن‌ها! ای مردها! بیدار بشوید و این جریان را خنثی کنید، و نگذارید ملت شما و مملکت شما انحراف پیدا کند از آن راهی که شما دارید – که راه اسلام و راه خدا و خط رسول اکرم است. (صحیفه امام خمینی « جلد ۱۴ » صفحات ۱۹۰)

.