به مناسبت گشایش نخستین مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان در دیدگاه امام و رهبری


  حضرت امام خمینی قدس سره: «مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد. مجلسی که عـلاقه مندان بـه اسـلام و جمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان آن چشم بدان دوخته اند. آنان دل بسته اند کـه مـنتخبین آن‌ها که از علمای متعهد و آگاه […]
 


 

حضرت امام خمینی قدس سره:

«مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و شرعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد. مجلسی که عـلاقه مندان بـه اسـلام و جمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان آن چشم بدان دوخته اند. آنان دل بسته اند کـه مـنتخبین آن‌ها که از علمای متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند، با رأی مبارک خود شایسته‌ترین و آگاه‌ترین و متعهدترین فقیه یـا فـقها را برای این مقام که صیانت نظام جمهوری اسلامی و هدایت آن به طور شـایسته و مـوافق با شریعت مطهره بستگی به آن دارد… تعیین نـمایند و رضـای او را بـر رضای خود و دیگران مقدم بدارند.»

صحیفه امام، ج ۱۸، ص۳

 

«شما ای فقهای شورای خـبرگان و ایـ برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسؤولیتی را قبول فرمودید که در رأس همه مسؤولیت هاست و آغاز به کاری کردید که سرنوشت اسلام و ملت رنجدیده و شهید داده و داغدیده گرو آن است. تـاریخ و نـسل های آینده درباره شما قضاوت خواهند کرد و اولیای بزرگ خدا ناظر آراء و اعمال شما می باشند… کوچکترین سهل انگاری و مسامحه و کوچکترین اعمال نظرهای شخصی و خدای نخواسته تبعیت از هواهای نفسانی که ممکن است ایـن عـمل شـریف الهی را به انحراف کشاند، بـزرگترین فـاجعه تـاریخ را به بار خواهد آورد. »

صحیفه امام، ج۱۸، ص۵

 

«و همین معنی (دقت در پایگاه مردم و تـعهد و دلسـوزی) در انـتخاب خـبرگان بـرای تـعیین شورای رهبری یا رهبر با ویژگی خاص باید در نظر گرفته شود، که اگر خبرگان که با انتخاب ملت تعیین می شوند از روی کمال دقت و با مشورت با مراجع عـظام هر عصر و علمای بزرگ سرتاسر کشور و متدینین و دانشمندان متعهد، به مجلس خبرگان بروند، بسیاری از مهمات و مشکلات به واسطه تعیین شایسته ترین و متعهدترین شخصیت ها برای رهبری یا شورای رهبری پیش نخواهد آمـد، یـا با شایستگی رفع خواهد شد… اندک مسامحه در انتخاب، چه آسیبی به اسلام و کشور و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد که احتمال آن، که در سطح بالایی از اهمیت است، برای آنان تکلیف الهـی ایـجاد می کند.»

صحیفه امام، ج۲۱، ص۴۲۳

 

«مـن امیدوارم که ملت شریف ایران در ایـن امـر مهم الهـی کـه مـنحرفان، از هر چیزی بیشتر بـا آن مخالفت کرده و می کنند و این نیز از اهمیت آن است، یکدل و یک جهت در روز انتخابات به سوی صـندوق ها هـجوم برند و آرای خود را به صندوق ها بریزند. و امـید اسـت عـلمای اعـلام ـ کـثرالله امثالهم ـ هم خـود شـرکت کنند و هم ملت را ارشاد فرمایند. »

صحیفه‌ امام، ج۱۷، ص۱۳۳

 

«مجلس خبرگان تقویت رهبری است… باید همه وارد شوند، این یک تکلیف اسـت… مـجلس خـبرگان تکلیف است برای همه. »

صحیفه‌ امام، ج۱۷، ص۱۰۲

 

«وصیت من بـه مـلت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخابات رییس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب مـی کنند رویـ ضوابطی باشد که اعتبار می شود. مثلاً در انتخاب خبرگان برای تعیین شورای رهبری یا رهبر توجه کنند که اگر مسامحه نمایند و خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا کـه خـساراتی بـه اسلام و کشور وارد شود که جـبران پذیر نـباشد و در ایـن صورت، همه در پیشگاه خداوند متعال مسؤول می باشند. »

وصیت نامه سیاسی الهی امام، بند «ز»، صحیفه امام، ج۲۱، ص۴۲۱

 

 

مقام معظم رهبری:

«مجلس خبرگان، پایگاه و جایگاه بسیار رفیع و بـا عـظمتی دارد. در حـساس ترین و خطرناک ترین لحظات زندگی ملّت و نظام ما، این مجلس است که باید به داد ملت بـرسد. ایـن منتخبان ملتند که باید در آن لحظه های خطیر، دِین خودشان را به ملت ایفا کنند.»

حدیث ولایت، ج۵، ص۱۵۴

 

«این مجلس محترم که مجمع گـروهی از عـلمای بزرگ و مجتهدین و برجستگان در آگاهی و تـعهد اسـلامی و انقلابی اسـت، حـساس ترین وظـایف را در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارد و ضامن بـقا و اسـتمرار نظام اسلامی در خطیرترین لحظات است و طبیعی است که محل امید ملت و هـمه دوسـتداران انقلاب و نیز مورد بغض و طمع دشمنان و بـدخواهان باشد.»

حدیث ولایت، ج۶، ص۲۵۹

 

«کار مجلس خبرگان بسیار مهم اسـت. یـک روز بـه کسی احتیاج است که رهبری و زعامت این کشور را به دست بگیرد. آن مـجلس بـایستی حـاضر باشد. بعد هم بایستی مراقبت کند که آن کسی را که علم و عمل و تدبیر و وجود شرایط را در او تشخیص داده است، این شرایط در او حـفظ بـشود. خبرگان هم ابتدائا و هم استدامتا مسؤولند که مراقبت کنند، مراقب باشند و بفهمند. ایـن ها وظـایف بـسیار مهمی است.»

خطبه‌های نماز جمعه تهران(۸/۷/۱۳۷۷)‌

 

«ما امروز در بسیاری از زمـینه ها احـتیاج داریم که وارد میدان اجتهاد شویم و حکم آنها را از اسلام بگیریم. باید علمای بـزرگ، عـلمای حـوزه ها، اعضای مجلس خبرگان و دبیرخانه خبرگان در زمینه های مربوط به خودش، به صورت دقیق و کاملاً عالمانه و فـنی ایـن کـارها را بکنند، تا کار دست نااهل نیفتد. »

در دیدار‌ بـا‌ اعـضای مجلس خبرگان (۲۷/۱۱/۱۳۷۹)

 

«این انتخابات (خـبرگان) واقعا مهم است، انتخابات ممتازی است، شرکت عمومی در آن بسیار خوب و از جهات مختلفی لازم است، حدّاقلّش یک مانور ملی در مقابل دشمنان خارجی است. »

در جلسه پاسخ به سؤالات دانشگاه‌ تربیت‌ مدرس‌ (۱۲/۶/۱۳۷۷)

 

«تمام چشم ها را روی انتخابات مجلس خبرگان ـ که چند روز دیگر انجام خـواهد شـد ـ متمرکز کرده اند. از حالا زمزمه هایی را شروع کرده اند که اگر این انتخابات مورد استقبال مردم قرار نگیرد، بتوانند براساس این تحلیل تبلیغات بکنند و بگویند ملّت در نظرات و آرمانهایش مردد شده است… مـلت ایـران در این انتخاباتی که روز دوشنبه برگزار می شود، باید مشت محکمی به دهان تمام بـدخواهان خـودش در سراسر دنیا بزند و می زند. کـاری کـنید که دشمن مثل همیشه مأیوس بشود. شرکت در انتخابات مجلس خبرگان را مثل یک واجب شرعی، واجب و لازم بشمرید و تمام آحاد ملّت که مشمول این شرایط هـستند، در انـتخابات شرکت کنند. »

حدیث ولایت،‌ ج۵،‌ ص ۲۳۲

 

«تمام رادیوهای بیگانه و مطبوعات خارجی و خبرگزاری ها دست به دست هم داده اند برای اینکه انتخابات مجلس خبرگان را سست کنند. مـسأله از نـظر آنها این نیست که چه کسی انتخاب خواهد شد و چه کسی نخواهد شد. این برای آنها درجه دوم است. درجه اول آن چه برای آنان اهمیت دارد این است که مردم پای صندوق ها حـاضر نـشوند… همه بـاید تلاش کنند که این انتخابات، پرشور برگزار شود. این انتخابات، نشان دهنده واقعی حضور مردم در صحنه سـیاسی کشور باشد. هر انتخاباتی که پرشور بشود، کشور را بیمه می کند. »

دیدار با جهادگران جهاد سازندگی(۱۵/۷/۱۳۷۷)

 

«اگر مـجلس خـبرگانی بـاشد که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد، آرای مردم پشت سرش باشد، وقتی کسی را انتخاب کرد، این انتخاب ملت مـی شود و خـلائی در کشور نیست. آن ها می خواهند این نباشد. دشمن می خواهد که مجلس خبرگان یک مـجلس بـی پشتوانه بـاشد. مختصری از مردم یک رأیی بدهند، یک مجلسی هم به وجود بیاید و اگر آن روز که احتیاج اسـت این مجلس اقدامی انجام دهد، همه بگویند که این مجلس متّکی به آرای مـردم نیست. نزدیک به یـک سـال است که دشمن برای این مقصود دارد فعالیت می کند، برای اینکه مردم پای صندوق ها نروند، تا مجلس خبرگان بدون پشتوانه مردمی باشد…. ملت ایران باید به دهن دشمن بزند و به فضل الهـی این کار را هم خواهد کرد. »

در سخنرانی مـورخه (۲۹/۷/۱۳۷۷)