گزارش تصویری

نقد و بررسی نشست دوره‌ای اساتید


جلسه نقد و بررسی عملکرد نشست دوره‌ای اساتید حوزه، در موسسه مطالعات راهبردی بعثت با حضور اساتید جریانشناسی برگزار گردید.