گزارش تصویری(بخش دوم)

گزارش تصویری از حضور انقلابی و استکبارستیز روحانیت در مراسم شهید سردار سلیمانی