گزارش تصویری(بخش سوم)

گزارش تصویری از حضور انقلابی و استکبارستیز روحانیت در مراسم شهید سردار سلیمانی