خیبر خیبر نت پایگاه صهیون پژوهی خیبر خیبر

اسباط|پایگاه تخصصی جریان شناسی


  امروز : جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

  آرشیو روزانه "۲۸ مرداد, ۱۳۹۸"

  تلاش‌های آیت الله کاشانی برای جلوگیری از کودتای ۲۸ مرداد
  به مناسبت کودتای 28 مرداد 1332

  تلاش‌های آیت الله کاشانی برای جلوگیری از کودتای ۲۸ مرداد

  کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فکر انجام کودتا و دخالت نظامی در ایران از ابتدای آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت در نزد برخی از جناح‌های حاکم بر انگلستان وجود داشت. اما انسجام نیروهای طرفدار ملی شدن صنعت نفت و عدم آماده بودن شرایط بین...

  بیشتر ...