خیبر خیبر نت پایگاه صهیون پژوهی خیبر خیبر

اسباط|پایگاه تخصصی جریان شناسی


امروز : شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸

آرشیو روزانه "3 سپتامبر, 2019"

از تقویت جریان غیر انقلابی در حوزه تا پوشش رسانه‌ای نشست اساتید
نگاهی به سوابق فکری – سیاسی و عملکرد فرید مدرسی(بخش دوم)

از تقویت جریان غیر انقلابی در حوزه تا پوشش رسانه‌ای نشست اساتید

  نگاهی به کارویژه فرید مدرسی در حوزه ایجاد پایگاه برای جریان اصلاح طلبی در حوزه همانطور که مدرسی خود می‌نویسد: « فضای رسمی حوزه و ساختار مدیریتی آن هیچگاه با اصلاح طلبان از در دوستی وارد نمی‌شود. اگرچه تعاملاتی در...

بیشتر ...