خیبر خیبر نت پایگاه صهیون پژوهی خیبر خیبر

اسباط|پایگاه تخصصی جریان شناسی


امروز : سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸

آرشیو "حجاز"

جریان‌شناسی فقهی و عقیدتی شیعیان شرق عربستان

جریان‌شناسی فقهی و عقیدتی شیعیان شرق عربستان

مناطق احساء و قطیف به لحاظ فرهنگی همواره مدارس دینی پر رونقی داشته اند. در این بین مدارس منطقه احساء در طول تاریخ علمایی در اکثر مذاهب اسلامی و همچنین علمای برجسته اصولی و اخباری و حتی شیخی را تربیت کرده اند که بحث از آن به...

بیشتر ...
جریان‌های فکری فعال در عربستان سعودی

جریان‌های فکری فعال در عربستان سعودی

جریان جامی (التيار الجامي / الحركة الجامية) شیخ محمد أمان جامی آنگونه که پیداست ابتدای شکل‌گیری جریان جامی هم زمان با جنگ خلیج فارس (هجوم عراق به رهبری صدام حسین به کویت) در سال 1990م می‌باشد1. در جنگ خلیج فارس، عامل اصلی...

بیشتر ...