خیبر خیبر نت پایگاه صهیون پژوهی خیبر خیبر

اسباط|پایگاه تخصصی جریان شناسی


  امروز : چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

  آرشیو "پرسمان اسباط"

  پرسش نخست:

  پرسش نخست:

          پرسش نخست: 🔹 چرا برخی از روحانیون و یاران حضرت امام(ره) در دهه اول #انقلاب همسو با ایشان مواضع بسیار محکمی در مقابل دشمنان به ویژه آمریکا داشتند اما با گذشت زمان با تغییر مواضع خود، روند گذشته را...

  بیشتر ...