خیبر خیبر نت پایگاه صهیون پژوهی خیبر خیبر

اسباط|پایگاه تخصصی جریان شناسی


امروز : یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸

نوشته هایی با برچسب "مسیحیت"

جریان طرفدار تغییر در فقه، با جریان‌های تمدنی غرب هماهنگ است
مصاحبه با حجت الاسلام رضائیان:

جریان طرفدار تغییر در فقه، با جریان‌های تمدنی غرب هماهنگ است

تقسیم‌بندی نظامات فکری حوزه علمیه  اسباط:  نظامات فکری موجود در حوزه علمیه را چگونه ارزیابی و تقسیم‌بندی می‌کنید؟ جریان معتقد به جامعیت فقه در طول تاریخ، بقای دین و فقاهت ناب شیعی را تضمین کرده‌ است رضائیان: اساسا...

بیشتر ...
جریان‌ها و روش‌های تفسیری قرآن در قرن حاضر

جریان‌ها و روش‌های تفسیری قرآن در قرن حاضر

اسباط- ریشه‌های شکل‌گیری علم تفسیر و مهم‌ترین جریان‌های تفسیری در تاریخ اسلام چه جریان‌هایی هستند؟ قرآن به هنگام نزول، به زبان قوم و مردمی که در آن عصر و دیار زندگی می‌کردند صادر شد و ادبیات آن بسیار بلند بود. مانند...

بیشتر ...