خیبر خیبر نت پایگاه صهیون پژوهی خیبر خیبر

اسباط|پایگاه تخصصی جریان شناسی


امروز : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

نوشته هایی با برچسب "مصباح یزدی"

دانشگاه مفید از زمان شکل‌گیری مجمع روحانیون دچار انحراف شد
مصاحبه با حجت الاسلام برهان:

دانشگاه مفید از زمان شکل‌گیری مجمع روحانیون دچار انحراف شد

 اسباط- بحثمان درباره درختواره فلسفه بود که بنیه نظام‌های زندگی مردم را تشکیل می‌دهد؛ چرا حوزه علمیه نتوانسته است این فلسفه را پیدا کند؟ آیا این دید محصول محور از ابتدا در فلسفه ما وجود نداشته است؟ چرا فلسفه ما با این...

بیشتر ...
تقابل جریان نو اندیشی در حوزه با منورالفکرهای نفوذی

تقابل جریان نو اندیشی در حوزه با منورالفکرهای نفوذی

نواندیشی دینی پیشینه ای تاریخی به قدمت یک قرن! اسباط- روشن‌فکری دینی چیست؟ مروجان نواندیشی دینی در فضای امروز حوزه علمیه چه کسانی هستند؟ - واژه روشن‌فکری دینی مشترک لفظی است؛ در دوران قاجار این واژه با نام منورالفکر...

بیشتر ...