خیبر خیبر نت پایگاه صهیون پژوهی خیبر خیبر

اسباط|پایگاه تخصصی جریان شناسی


امروز : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

نوشته هایی با برچسب "موسسه بعثت"

روحانیت مبارز و بروز اختلافات
گفتارنامه جریان‌شناسی حوزه و روحانیت در دهه شصت(بخش دوم)

روحانیت مبارز و بروز اختلافات

جامعه روحانیت مبارز از دیگر جریانات در خور توجه و تأثیرگذار در دهه شصت می‌توان به جامعه روحانیت مبارز و همچنین مجمع روحانیون مبارز که با ظهور اختلافات در جامعه روحانیت از دل آن پدید آمد اشاره کرد. در بخش دوم گفتارنامه...

بیشتر ...