خیبر خیبر نت پایگاه صهیون پژوهی خیبر خیبر

اسباط|پایگاه تخصصی جریان شناسی


امروز : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

نوشته هایی با برچسب "پایگاه اسباط"

«مکتب در فرآیند نواندیشی»

«مکتب در فرآیند نواندیشی»

کتاب «مکتب در فرآیند نواندیشی» اثری است انتقادی پیرامون بازخوانی نواندیشی محسن کدیور در حوزه شیعه‌شناسی که توسط حسن علی پور وحید نوشته شده است و در نشر معارف سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب در سه بخش نواندیشی در حوزه...

بیشتر ...
ارتقای مرجعیت شیعه
معرفی کتاب

ارتقای مرجعیت شیعه

کتاب «ارتقای مرجعیت شیعه» نوشته حسن علی پور وحید تلاشی است ستودنی در بررسی انتقادی کتاب «ابتذال مرجعیت شیعه» که توسط محسن کدیور نوشته شده است. این کتاب توسط نشر معارف در 207 صفحه و چهار بخش منتشر شد. به طور کلی در فضای...

بیشتر ...